ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

ခရုသင္း/သမင္ျဖဴကုသျခင္း

ခရုသင္း/သမင္ျဖဴ ကုသျခင္း

  • ေသာက္ေဆး/လိမ္းေဆးျဖင့္ ကုသျခင္း (Medical Treatment)
  • အလင္းတန္းေရာင္ျခည္ျပသျခင္း (Excimer Lamp Treatment)
  • ခရုသင္း/သမင္ျဖဳမ်ားကို အေရျပား ေရာင္ျခယ္ဆဲလ္အစားထိုးကုသျခင္း (Surgical Treatment Non-Cultured Cellular Graft Hair Follicle ORS Cells Transplantation)

ခရုသင္း/သမင္ျဖဴ (Vitiligo) ဆုိသည္မွာ အေရျပားေပၚတြင္ သဘာ၀အေရာင္အခ်ုိ႕(အမဲေရာင္ျခယ္ဆဲလ္မ်ား) ခ်ဳိ႕တဲ့သြားေသာ နာတာရွည္အေရျပား ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေရျပားေပၚတြင္ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္(သို႔) အျဖဴေရာင္ကြက္မ်ား ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရုသင္းေရာဂါျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ အမ်ားစုမွာ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈႏွင့္ မ်ဳိးရိုးဗီဇေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား၊ Chemical Agents ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမ်ား၊ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမႊားမ်ား အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ခရုသင္းေရာဂါသည္ ကမၻ႔ာလူဦးေရ၏ (၁)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ (၂) ရာခုိင္နႈန္းအထိအျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေရျပားေရာဂါသည္ အသက္အႏၱရာယ္ မျဖစ္ႏိုင္၊ မကူးစက္ႏိုင္ေသာလည္း ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ အျခားေသာ Autoimmune Diseases မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေၾကာင့္ ဂရုစိုက္တစိုက္ ကုသမႈ ခံယူသင့္သည့္ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

အေရျပားအစားထိုးသည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ-

  • Punch Graft
  • Non-Cultured Cellular Graft
  • Blister Graft
  • Cultured Cellular Graft
  • Smashed Graf

Non-cultured Cellular Graft ေနာက္ဆံုးေပၚ အမဲေရာင္ျခယ္ဆဲလ္အစားထိုး ကုသနည္းမွာ မိမိ၏ အေရျပားဆဲလ္အား ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိအေရျပားထဲရွိ အမဲေရာင္ျခယ္ဆဲလ္မ်ားအား ေခတ္မီ ပညာရပ္၊ ေခတ္မီပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စနစ္တက် ထုတ္ယူၿပီး အစားထိုးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘးဥပါဒ္မျဖစ္ေစဘဲ ပံုမွန္ အသားအေရအတိုင္း ညီညာလွပေသာ တံု႔ျပန္မႈကို အျမန္ဆံုး ရရွိေစပါသည္။

အထက္ပါ ကုသနည္းမ်ားအား ခရုသင္း အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ကုသနည္းတစ္မ်ဳိးတည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသနည္းမ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္း (Combination Therapy) ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကုသရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စနစ္တက် ကုသျခင္းျဖင့္ ညီညာေသာ အသားအေရကို ျပန္လည္ရရွိၿပီး ေန႔စဥ္ လူေနမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀အား ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။


ခရုသင္း၊ သမင္ျဖဴႏွင့္ အျခားအေရျပားေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းကို ကမ္ဘန္ဂန္-ယူအိတ္ခ်္စီ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရုံမွ အေရျပားအထူးကု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ ေ၀ယံၿဖိဳးမွ ေျဖၾကားေပးထားပါတယ္...

Video LinK:

<iframe width="949" height="534" src="https://www.youtube.com/embed/YNbfTLb0-g4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0003 s, 0 request(s), PHP: 0.0085 s, total: 0.0088 s, document retrieved from cache.