ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

  • ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြေရာဂါမ်ား ကုသျခင္း
  • ဆီးႀကိတ္ႀကီး/ဆီးႀကိတ္ေရာင္/ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ/ဆီးပူ/ဆီးက်င္/ဆီးေအာင့္/ဆီးထဲေသြးပါျခင္း/ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္အတြင္းရွိေသာ ေက်ာက္မ်ားေခ်ျခင္း

အမ်ဳိးသားမ်ား ဆီးက်ိတ္ႀကီးျခင္းက ဘာလည္း?
  ဆီးက်ိတ္ႀကီးျခင္း ေရာဂါဟာ အသက္ႀကီးပိုင္း အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဆီးက်ိတ္ႀကီးျခင္း ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ား အသက္ႀကီး လာတာနဲ႔အမွ် ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝ တရားအရ အိုမင္း ရင့္ေရာ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုပဲျဖစ္ပါသည္။ ဆီးက်ိတ္ဟာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ဝန္းရံထားပါတယ္။ဆီးက်ိတ္ဟာ ပံုမွန္ထက္ ႀကီးလာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဆီးလမ္းေၾကာင္းကို သြားဖိေနတတ္ၿပီး ေအာက္ပါ ေဝဒနာ လကၡဏာမ်ားကို ခံစားရေလ့ရိွပါသည္


ဘယ္လို လကၡဏာမ်ားခံစားရပါလည္း ?
 ဆီးသြားရ ခက္ျခင္း၊ ဆီးသြားပီးပါက ဆီးမကုန္သလို ခံစားရျခင္း ၊ ဆီးတစ္စက္ တစ္စက္ က်ေနျခင္း ၊ ဆီးလံုးေသးျခင္း ၊ ညဖက္ ဆီးခဏခဏ သြားျခင္းႏွင့္ ဆီးမထိန္း နိုင္ျခင္း အစရိိွသည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွပါသ
ည္။


ေရာဂါမကုသပါကဘယ္လိုခံစားရပါလဲ ?
 ဆီးက်ိတ္ ႀကီးျခင္း ေရာဂါကို ကုသမႈ မခံယူပါက ဆီးပိုးဝင္ျခင္း၊ ဆီးထဲ ေသြးပါျခင္း၊ ဆီးလံုးဝ မထြက္ေတာ့ျခင္း၊ ဆီးအိမ္ ေဖာင္းလာျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ ေဖာေရာင္ ထိခိုက္ျခင္း၊ ဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရိွပါတယ္။ဆီးက်ိတ္ ႀကီးျခင္းဟာ သာမန္ ႀကီးျခင္း အျပင္ ဆီးက်ိတ္ ကင္ဆာေၾကာင့္ ႀကီးေနျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီးက်ိတ္ႀကီးျခင္း ေရာဂါကို ႀကိဳတင္ သိရိွၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုသမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 ဆီးက်ိတ္ႀကီးျခင္း ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား တစ္ခုခုခံစားေနရပီ ဆိုပါက ေရာဂါကို တတ္ကြ်မ္းနားလည္သည့္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ျပသကာ စစ္ေဆးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ဆီးက်ိတ္ကို တတ္ကြ်မ္းသည့္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း ဆီးက်ိတ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေသြးစစ္ေဆးျခင္း၊ ဆီးက်ိတ္အရြယ္အစားကို သိရိွႏုိုင္ရန္ တယ္လီဗီြးရွင္း ဓါတ္မွန္ ရိုက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္၍ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။
 ဆီးက်ိတ္ႀကီးျခင္းအတြက္ ကုသမႈမ်ားမွာ ေသာက္ေဆးမွ စ၍ ခဲြစိတ္ကုသသည္အထိ ဆီးက်ိတ္အရြယ္အစားေပၚ မူတည္၍ အဆင့္ဆင့္ရိွွပါသည္။ နားလည္တတ္ကြ်မ္း သည့္ ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကုထံုးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္ပါသည္။

 

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0004 s, 0 request(s), PHP: 0.0069 s, total: 0.0073 s, document retrieved from cache.