ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

ဆံသားႏွင္႔ ဦးေရျပား ကုသျခင္း

  • ဆံသားႏွင့္ ဦးေရျပားကို စက္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း Hair Analysis
  • ဆံပင္သန္စြမ္းေစရန္ ေဆးကုသျခင္း Hair Medical Treatment
  • ဦးေရျပားအတြင္းသို႔ ေဆးထိုးကုသျခင္း Hair Mesotherap
  • ေလဆာစက္ျဖင့္ ဆံသားသန္စြမ္းေစရန္ႏွင့္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းကို ကုသျခင္း Hair Laser
  • ဆံပင္အစားထိုးစိုက္ျခင္း Hair Transplant
  • PRP မိမိေသြးရည္ၾကည္ အစားထိုး ကုထံုး ျဖင့္ ကုသျခင္း

 

အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးတိုင္း အရြယ္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် ဆံခ်ည္မွ်င္ေလးမ်ား ပါးလာကာ ဆံပင္က်ြတ္ထြက္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ဆံပင္က်ြတ္ျခင္းမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ အပင္ (၅၀) မွ (၁၀၀) ထိ က်ြတ္တတ္ပါသည္။ ထိုထက္ပိုၿပီး က်ြတ္လာပါက သာမန္ မဟုတ္ေသာဆံပင္က်ြတ္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ၿပီး ထိပ္ေျပာင္လာျခင္း၊ ဆံပင္အကြက္လိုက္ က်ြတ္ျခင္း၊ ဆံပင္က်ဲလာျခင္းတို႔ ျဖစ္လာပါသည္။ ဆံပင္က်ြတ္ရျခင္းမွာ-အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ေဟာ္မုန္း DHTေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ တျခားေသာ Autoimmune ေရာဂါမ်ား၊ ပဋီဇီ၀ေဆးမ်ား၊ မ်ိဳးရုိးေၾကာင့္ က်ြတ္ျခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္က်ြတ္ျခင္း၊ သံဓာတ္အားနည္းျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းႏွင့္ ဆံပင္ေကာက္ေဆးေျဖာင့္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ကၽြတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုသႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

အရင္ဆံုးဆံပင္က်ြတ္ျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြရန္ လူနာဧ။္ရာဇ၀င္ ႏွင့္ ဆံသားဧ။္အေျခအေန စမ္းသပ္ျခင္း Hair Analysis ျပဳလုပ္ရမည္။ Hair Analysis တြင္ ဆံပင္က်ြတ္ေသာအဆင့္ Alopecia ဦးေရျပားေကာင္းမေကာင္း (Scalp Analysis) ႏွင့္ ဆံသားေသးမွ်င္မႈ၊ ဆံပင္အေရအတြက္ တို႔ကို စစ္ေဆးကာ ထြက္လာေသာ အေျဖေပၚမူတည္ၿပီး ကုသမႈကြဲျပားပါသည္။

  1. 1-Laser Hair Treatment - Laser ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ဦးေရျပားထဲရွိ ဆံပင္ဥမ်ားကို လႈံေဆာ္ေပးၿပီး ဆံပင္ျပန္ေပါက္ေစရန္၊ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း ရပ္တန္႔ေစရန္ ကုသျခင္း ျဖစ္သည္။
  2. 2-Hair Transplant (ဆံပင္စိုက္ျခင္း) - တစ္ခဏတာမဟုတ္ေသာ တသက္တာ ဆံပင္ျပန္ေပါက္ေစရန္ မိမိဆံပင္ျဖင့္သာ ေျပာင္းစိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆံပင္ မစိုက္ခင္ဆရာ၀န္ ႏွင့္ မိမိလိုခ်င္ေသာ အပင္ အေရအတြက္ကို ေဆြးေႏြးနိင္ပါသည္။ ဆံပင္စိုက္ခ်ိန္မွာ (၄-၆)နာရီၾကာျပီး အနည္းငယ္ထံုျခင္းမွလြဲၿပီး ႀကီးမားေသာ ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္နိင္ပါ။ အမာရြတ္မက်န္ပါ။ အနာက်က္ခ်ိန္ အလြန္ျမန္ဆန္ျပီး လိုခ်င္ေနရာအလိုက္ Section ခြဲၿပီးစိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆံပင္က်ြတ္ျခင္း၊ ထိပ္ေျပာင္လာျခင္း တို႔အတြက္ အလြန္ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈနည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ နဂိုမူလဆံပင္အတိုင္း က်န္းမာသန္စြမ္းမႈကို ျပန္လည္ရရွိေစေသာ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။
  3. Medication - ဆံပင္အလြန္အမင္း မက်ဲသူမ်ားအတြက္ mesotherapy ကုထံုး အသံုးျပဳျခင္း၊ ျဖန္းေဆး၊ ေသာက္ေဆး မ်ားျဖင့္ ကုသႏုိင္ပါသည္။

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0004 s, 0 request(s), PHP: 0.0026 s, total: 0.0029 s, document retrieved from cache.