ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

သြားဘက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မွဳ

  • သြားႏွင္႔ခံတြင္းေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင္႔ ပုံမွန္စစ္ေဆးကုသျခင္း
  • သြားျဖဴေဖြးလွပေအာင္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင္႔ မပ်က္စီးေအာင္ ဖာေထးျခင္း
  • သြားဖုံးရုိးအတြငး္ တိုင္စိုက္၍ ေဘးသြားမ်ားမထိခုိက္ေစပဲ သြားအေသစိုက္ျခင္း
  • သြားအေသစိုက္ျခင္း
  • သြားအရွင္စိုက္ျခင္း
  • သြားညွိကုသျခင္း၊ သြားထပ္ျခင္း၊ သြားႀကဲျခင္း၊ သြားေခါျခင္း၊ သြားဖုံးေမာက္ျခင္း ၊ေမးရုိးမညီညာျခင္းမ်ားကိုျပဳျပင္ျခင္း
  • ကေလးမ်ားအား သီးသန္႔ကုသျခင္း
  • သြားႏွင္႔ခံတြင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကို ထုံေဆး၊ ေမ႔ေဆးတို႔ျဖင္႔ ခဲြစိတ္ကုသျခင္း။

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0004 s, 0 request(s), PHP: 0.0029 s, total: 0.0032 s, document retrieved from cache.