ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

ခဲြစိတ္မွဳမလို အလွအပဆိုင္ရာ ကုထုံးအမ်ဳိးမ်ဳိး

ခြဲစိတ္မႈ မလို အလွအပဆုိင္ရာ ကုထံုးအမ်ဳိးမ်ဳိး

  • ၀က္ၿခံႏွင့္ ၀က္ၿခံအမာရြတ္ကုသျခင္း
  • မ်က္ႏွာေပၚရွိ အစက္အေပ်ာက္မ်ားႏွင့္ တင္းတိတ္၊ မွဲ႔ေျခာက္္မ်ား ကုသျခင္း
  • ဂ်ဳိင္းေခၽြးနံ႔ နံျခင္းႏွင့္ ေခၽြးထြက္မ်ားျခင္းကို ကုသျခင္း
  • အမာရြတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကုသေပးျခင္း
  • ေလဆာျဖင့္ ေဆးမွင္ေၾကာင္မ်ား ဖ်က္ျခင္း
  • မလိုလားအပ္ေသာ အေမႊးအမွ်င္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း
  • မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိ အသားပိုမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္း
  • V-shape ပံုေဖာ္ျခင္း၊ႏွာတံေဖာ္ျခင္းႏွင့္အသားအေရတင္းရင္းႏုပ်ဳိေစရန္
  • PRP, Filler, Botox, Radio Frequency, Thread Lift ကုသျခင္း

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0003 s, 0 request(s), PHP: 0.0045 s, total: 0.0048 s, document retrieved from cache.