ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ပြောင်းရန် :
Kembangan Group of Medical CentresKembangan Group of Medical CentresKembangan Group of Medical Centres

ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

Kembangan group of Medical Centre သည် 1993 ခုနှစ်မှ စ၍ Singapore နိုင်ငံတွင် Kembangan Medical Centre (KMC) ဟူ၍ စတင်ခဲ့သည်။ Singapore တွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိပြီးနောက် KMC သည် 1999 တွင် Kembangan Pacific Medical & Dental Centre ဟူသော နာမည်ဖြင့် ရန်ကုန်တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဧပြီလ 2008 ခုနှစ်တွင်, KMC ကို အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပြီး Kembangan Radiant Medical & Aesthetic Centre (KRMAC) အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ထဲရှိ Inrernational Health & Beauty Centre (IHBC) တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော ဆေးခန်းသည် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ကျွမ်းကျင်သော ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများ အလှအပရေးရာ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် တိုးချဲ့ကာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

ပိုမို ဖတ်ရှုရန်