ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

ကမ္ဘန္ဂန္-ျမစ္ႀကီးနား အေရျပား၊ အလွအပႏွင့္ က်န္းမာေရး အထူးကုေဆးခန္း

Skin Diseases (အေရျပား ေရာဂါမ်ား ကုသျခင္း)

 • Versicolar  - ညင္း
 • Eczema  -ႏွင္းခူ
 • Herpes  - ေရယုံ
 • Vitiligo  - ခရုသင္း/သမင္ျဖဴ
 • Psoriasis - ဂြ်တ္ေပြးနာ
 • Fungus  - မႈိေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး
 • Vitiligo(ခရုသင္း/သမင္ျဖဴကုသျခင္း)
 • Medical Treatment(ေသာက္ေဆး/လိမ္းေဆးျဖင့္ ကုသျခင္း)
 • Excimer Lamp Treatment(အလင္းတန္းေရာင္ျခည္ျပသျခင္း)
 • Surgical Treatment(ခရုသင္း/သမင္ျဖဴမ်ားကုိ အေရးျပားေရာင္ျခယ္ဆဲလ္ အစားထုိးကုသျခင္း)
 • Follicular Graft(မိမိ၏ ဆံပင္အျမစ္အိတ္မွ ေရာင္ျခယ္ဆဲလ္ထုတ္ယူကာ ကုသျခင္း)
 • Cellular Graft(မိမိ၏ ေပါင္အေရျပား အေပၚယံလႊာမွ ေရာင္ျခယ္ဆဲလ္ထုတ္ယူကာ ကုသျခင္း) စသည့္ျဖင့္ ခရုသင္း/သမင္ျဖဴ(vitiligo) ေရာဂါမ်ားကုိ အထိေရာက္ဆုံး အစားထုိးကုသေပးလ်က္ရွိ္ပါသည္။

Men`s Health(အမ်ဳိးသားက်န္မာေရး ဝန္ေဆာင္မူမ်ား)

 • အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အေရးျပားက်န္မာေရး(Men Wellness)
 • အမ်ုဳိးသားအဂၤါ အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္း(Circumcision)
 • သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း (Premature Ejaculation)
 • စိတ္ခ်ဳပ္ထိ္န္းနဳိင္မႈဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား
 • လိင္အဂၤါဖြံျဖိဳးကုထုံးမ်ား(Male organ enhancement treatment)
 • ပုံသ႑ာန္မမွန္ေသာ  အမ်ဳိးသားအဂၤါကုိ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း(Abnormal male organ correction)
 • ပန္းေသ ပန္ညွိုဳးေရာဂါ(Erectile Dysfunction)
 • လိင္ဆံဆက္ျခင္းျဖင့္ ကူးစက္တက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကုသျခင္း(Treatment of sex related diseases)
 • ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ၊ေရယုံေရာဂါ
 • အမ်ဳိးသားအဂၤါ ၾကြက္ႏုိ့ကုသျခင္း
 • ကာလသားေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ

Hair Specialist Centre (ဆံသားႏွင့္ဦးေရျပားကုသျခင္း)

 • Hair Analysis - ဆံသားႏွင့္ဦးေရျပားကုိ စက္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း
 • Hair Medical - ဆံပင္သန္စြမ္းေစရန္ ေဆးကုသျခင္း
 • Hair Mesotherapy - ဦးေရျပားအတြင္းသုိ့ ေဆးထုိးကုသျခင္း
 • Hair Laser - ေလဆာစက္ျဖင့္ ဆံပင္သန္စြမ္းေစရန္ႏွင့္ ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းကုိ ကုသျခင္း
 • Hair Transplant  - ဆံပင္အစားထုိးစုိက္ျခင္း
 • PRP - ေသြးရည္ၾကည္ကုထုံးျဖင့္ ဆံပင္ျပန္လည္ေပါက္ေအာင္ ႏႈိးေဆာ္ေပးျခင္း

Liposuction(မလုိလားအပ္ေသာ အဆီပုိမ်ားကုိ နာရီပုိင္းအတြင္း ဖယ္ရွားျခင္း)

 • ခႏၶာကုိယ္ရွိ အဆီရွိေသာေနရာမ်ားကုိ စက္ျဖင့္ညႊန္ျပေပးျခင္း
 • ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလ ွ်ာ့ခ်ျခင္း ဆုိင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကုသျခင္း
 • Liposuction(Lipo Life)ေနာက္ဆုံးေပၚစက္ျဖင့္ အဆီပုိမ်ားကုိ စုပ္ထုတ္ျခင္း
 • Lipo Filling ျဖင့္အလုိအပ္ေသာ အဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွား၍ လုိအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ျဖည့္ေပးျခင္း
 • Plastic Surgery(လွပမႈဆုိင္ရာ အထူးခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)
 • မ်က္ခြဲတြဲျခင္း၊မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ မ်က္အိတ္ေဖာင္းျပဳျပင္ျခင္း(Upper and Lower Blepharoplasty)
 • ႏွာတံေဖာ္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းပုံမက်ျခင္းကုိ လွပေအာင္ ပုံေဖာ္ျခင္း(Rhinoplasty and Nose Reshaping)
 • ပါးခ်ဳိင့္ေဖာ္ျခင္း၊ ေမးရုိးျပဳျပင္ျခင္း၊ အမာရြတ္ဖ်က္ျခင္း(Dimpleplasty, Jaw Reduction Surgery, Scar Revision)
 • အမ်ဳိးသားရင္သားၾကီးျခင္းကုိ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း(Gynacomastia Surgery)
 • တြဲက်ေနေသာ ဗုိက္ေခါက္မ်ား ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားျပဳျပင္ျခင္း(Abdominoplasty)
 • ဂ်ုဳိင္းေခြ်းနံ႕နံျခင္းကုိ ကုသျခင္း(Hyperhidrosis)
 • ႏွားေပါက္က်ယ္ျပဳျပင္ျခင္း(Ear Lobe Repair)
 • မ်က္ႏွာတင္းရင္းေစရန္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း(Face Lifting Surgery)
 • မွဲ႕ဖ်က္ျခင္း၊ အေသးစားခြဲစိတ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး( Mole Removal and various minor surgery)

Aesthetic Treatments(အလွအပ ေရးရာ ကုထံုးမ်ား)

 • ၀က္ျခံ နွင့္ အမာရြတ္မ်ားကို ကုသျခင္း(Acne treatment and scar treatment)
 • မ်က္နွာေပၚရိွတင္းတိပ္ မွည့္ေျခာက္မ်ားအား ကုသျခင္း(Melasma and sun damage spots treatment)
 • တက္တူးမ်ားအား ဖ်က္ေပးၿခင္း(Tatoo Removal)
 • မ်က္နွာ နွင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပါရိွ အသားပိုမ်ားအား ဖ်က္ေပးျခင္း(Skin Tag Removal)
 • မ်က္နွာတင္းရင္းေအာင္ ေကာ္လဂ်င္ ၾကိဳးေလးမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း(Thread Lifting using various kinds of collagen threads)
 • Botox, Filler ျဖင့္ နုပ်ိဳေစေသာ V shape ၿဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္း
 • ေကာ္လာဂ်င္ ၾကိဳးၾကီး ျဖင့္ နွာတံ ပံုေဖာ္ေပးျခင္း(Nose Thread Lifting)
 • အလင္းေရာင္ ကုထုံး ျဖင့္ မ်က္နွာတင္းရင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မလိုလားအပ္ေသာ အေမႊး အမွ်င္ မ်ားဖယ္ရွားေပးၿခင္း(IPL laser Treatment)
 • ေနာက္ဆံုးေပၚ Harmony XL laser ကို အသံုးျပဳျပီး မ်က္နွာတင္းရင္း ေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္း

လိပ္စာ      - အမွတ္-၄၅၃၊ အခန္းအမ်တ္ ၄-၅၊ ယုဇနရပ္ကြက္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
ဖုန္းနံပါတ္   - +95-9-898 797 330, +95-9-750 113 700
အီးေမးလ္   - [email protected]
ေဖ႔စ္ဘြတ္   - https://www.facebook.com/kembanganmyitkyina/

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0006 s, 0 request(s), PHP: 0.0044 s, total: 0.0050 s, document retrieved from cache.