ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

ကြ်န္ဳပ္တို႔အေႀကာင္း

          Kembangan group of  Medical  Centre သည္ 1993 ခုႏွစ္မွ စ၍ Singapore ႏိုင္ငံတြင္ Kembangan Medical Centre (KMC) ဟူ၍ စတင္ခဲ့သည္။ွ Singapore တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွၿပီးေနာက္ KMC သည္ 1999 တြင္ Kembangan Pacific Medical & Dental Centre  ဟူေသာ နာမည္ျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလ 2008 ခုႏွစ္တြင္, KMC ကို အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ဖဲြ႔စည္းၿပီး Kembangan Radiant  Medical & Aesthetic Centre (KRMAC) အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲရိွ Inrernational Health & Beauty Centre (IHBC) တြင္ ဖြင့္လွွစ္ခဲ့သည္။အသစ္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ေဆးခန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ ကြ်မ္းက်င္ေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အလွအပေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

          ၾသဂုတ္လ 2014 ခုႏွစ္တြင္ (KRMAC) က IHBC မွ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ကာ UHC ေဆးရံုျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ Kembangan UHC ေဆးရံုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ Kembangan Group ၏ ၀န္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ Kembangan UHC ေဆးရံုသည္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ အေျမာက္အမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔လာႏိုင္သည့္ အျပင္ အတြင္းလူနာ၊ အေရးေပၚလူနာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။

          Kembangan Group သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မွီ စက္ကိရိယာႀကီးမ်ား၊ ေလဆာစက္မ်ား အသံုးျပဳ ၍ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအတိုင္း ကုသေပးလ်က္ ရိွပါသည္။ Kembangan ေဆးရံုမွ အဆီပိုမ်ားကို စုပ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ပလပ္စတစ္ဆာဂ်ရီမ်ားကို ေခတ္ေရွ႕ေျပး ေဆာင္ရြက္ေနရံုသာမက အေရျပားမ်ား ျဖစ္ေသာ ခရုသင္း၊ သမင္ျဖဴ ၊ ဂြ်တ္ေပြးနာေရာဂါမ်ား၊ ကုသရန္ ခက္ခဲေသာ ၀က္ၿခံမ်ားကို ပထမဦးဆံုး ကုသေပးႏိုင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

          Kembangan Group သည္ ရန္ကုန္တြင္သာမက မႏၲေလးတြင္လည္း ေဆးခန္းအခဲြ ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ မႏၲေလးေဆးခန္းအခဲြက Kembangan Mandalay & Wellness Centre (ကမ္ဘန္ကန္-အလွအပႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆးခန္း) ဟု ေခၚ၍ 2013 ခုႏွစ္ June လ မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ Kembangan Thuwunna (ကမ္ဘန္ဂန္ သု၀ဏၰ) ေဆးခန္းကိုလည္း 2016 ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပဆုိင္ရာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  (ေစ်းပို သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္) စတင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

          Kembangan Group မွ ျပည္သူျပည္သား၏ အက်ိဳးကို ရည္ရြယ္၍ ပရဟိတ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္ေသာ သူမ်ားအတြက္ အၿမဲႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွပါသည္။ ပရဟိတ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကဲြ၊ အာေခါင္ကဲြ ခဲြစိတ္မႈမ်ား၊ ခရုသင္း၊ သမင္ျဖဴ ကုသမႈအတြက္ စရိတ္မွ်ေပး အစီအစဥ္မ်ားကို ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခြင့္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကူညီေပးလ်က္ ရိွပါသည္။

          အေတြအႀကံဳႏုေသးေသာ အလွအပေရးရာ ဆရာ၀န္ငယ္မ်ားကိုလည္း ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ ရရွိလာႏုိုင္ေစရန္ ၊ Botox, Filler, Threadliftထိုးနည္းသင္တန္းမ်ားကို Asia Network for Asia Beauty ႏွင့္ Kembangan group တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ Korea မွ ပို႔ခ်ေသာ ေအာင္ျမင္သည့္ သင္တန္းမ်ားကဲ့သို႔ အၿမဲတေစ ျပဳလုပ္ေပးေလ့ ရွိပါသည္။

          ယခုအခ်ိန္မွာ Kembangan KKB  Co.ltd (ကမ္ဘန္ဂန္ ကုမၼဏီလီမီတက္) သည္ Kembangan Group အတြက္ Alma Laser စက္ႀကီးမ်ား Korea မွ Daeshin CO2 Laser စက္ၾကီးမ်ားကို အဓိက မွတ္ပံုတင္၍ ျဖန္႔ခ်ိေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ Kembangan KKB မွ Filler မ်ား၊ Regen PRP မ်ား၊ အားျဖည့္ေဆးအျဖစ္ Collagen Zengo ကိုလည္း ထပ္မံ ျဖည့္တင္း၍ ျဖန္႔ခ်ီေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

             မိမိတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ .... တုိင္းျပည္အတြက္နည္းပညာျဖင့္ ေဆးကုသမႈမ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္။

             မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား .... ေခတ္မီွနည္းပညာမ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ားကို မိမိႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။

 

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0005 s, 0 request(s), PHP: 0.0077 s, total: 0.0082 s, document retrieved from cache.