ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

လွပမွဳဆိုင္ရာ အထူးခဲြစိတ္ကုသျခင္း

လွွပမႈဆုိင္ရာ အထူးခြဲစိတ္ကုသျခင္း

  • မ်က္ခြံတြဲျခင္း၊ မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ မ်က္အိတ္ေဖာင္းျပဳျပင္ျခင္း
  • ႏွာတံေဖာ္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းပံုမက်ျခင္ကို လွပေအာင္ ပံုေဖာ္ျခင္း
  • ပါးခ်ဳိင့္ေဖာ္ျခင္း၊ ေမးရိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ အမာရြတ္ဖ်က္ျခင္း
  • ရင္သားအစားထိုးျခင္းႏွင့္ ပံုစံက် လွပေစရန္ ျပဳျပင္ျခင္း
  • အမ်ဳိးသားမ်ား ရင္သားႀကီးျခင္းကို ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
  • တြဲက်ေနေသာ ဗိုက္ေခါက္မ်ား ခြဲစိတ္ဖယ္ရွား ျပဳျပင္ျခင္း
  • ဂ်ဳိင္းေခၽြးနံ႔နံျခင္းကို ကုသျခင္း
  • နားေပါက္က်ယ္ ျပဳျပင္ျခင္း
  • မ်က္ႏွာတင္းရင္းေစရန္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း
  • မွဲ႔ဖ်က္ျခင္း၊ အေသးစား ခြဲစိတ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0003 s, 0 request(s), PHP: 0.0069 s, total: 0.0072 s, document retrieved from cache.