ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ

♂️ တင္းတိတ္၊ ဝက္ၿခံ၊ ဝက္ၿခံအမာရြတ္၊ အမာရြတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုကုသျခင္း

♂️ ေလဆာစက္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသားအေရျပန္လည္ႏုပ်ိဳေအာင္ ကုသျခင္း

♂️ ေရာင္စုံေဆးမင္ေၾကာင္မ်ားကုိ ေလဆာစက္ျဖင့္ ဖ်က္ျခင္း

♂️ ၾကြက္ႏုိ႔အသားပုိမ်ား ဖ်က္ျခင္း

လိင္ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ား ကုသျခင္း

  • ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ
  • ေရယုန္ေရာဂါ
  • ခုခံအားက်ဆင္းေရာဂါ
  • ကာလသားေရာဂါ
  • လိင္အဂၤါၾကြက္ႏုိ႔ေရာဂါ
  • ပုံသ႑ာန္မမွန္ေသာ အမ်ိဳးသားအဂၤါကုိ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း
  • အမ်ဳိးသားအဂၤါျကီးထြားေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း
  • အမ်ိဳးသား စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းမႈဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား ကုသျခင္း
  • Circumcision လိင္တံအေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္း

အမ်ိဳးသားမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာင့္မႈမ်ားအတြက္ “Men Wellness Centre” ကုိ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္တာမုိ႔ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးၿပီး အႀကံဥာဏ္ရယူႏုိင္ပါတယ္။

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0003 s, 0 request(s), PHP: 0.0073 s, total: 0.0076 s, document retrieved from cache.