ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

ကမ္ဘန္ဂန္မႏၱေလး-အလွအပႏွင့္ အေရျပား က်န္းမာေရး အထူးကုဆးခန္း

ဆံေကသာ အလွအပႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 • ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
 • ဆံပင္အစားထိုးစိုက္ျခင္း
 • မ်က္ခံုးေမြး စိုက္ျခင္း
 • ပါးသိုင္းေမႊး စိုက္ျခင္း
 • ႏႈတ္ခမ္းေမြး စိုက္ျခင္း
 • ဆံပင္အားျဖည့္ ေသာက္ေဆးမ်ား ၊ ထိုးေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသျခင္း
 • ဆံသားႏွင့္ ဦးေရျပားကို စက္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း
 • Hair Laser ျဖင့္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းကို ကုသျခင္း
 • ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း
 • ဆံပင္ကၽြတ္သူမ်ားအတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္
 • ဆံပင္သန္စြမ္းေစေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ႏွင့္ ဆံပင္အားျဖည့္ေပါင္းေဆးအတြဲ

အေရျပားေရာဂါ ကုသမႈဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 • ၀က္ၿခံႏွင့္ အမာရြတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုသျခင္း
 • ႏွင္းခူေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကုသျခင္း
 • ခရုသင္း သမင္ျဖဴကုသျခင္း
 • ဂၽြတ္ေပြးနာ (Psoriasis) ကုသျခင္း
 • ဓါတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားယားယံျခင္း
 • ေမြးကၽြတ္နာ၊ အင္ျပင္၊ ေရယံုနာ
 • လက္သည္း ေျခသည္းမႈိစြဲျခင္း
 • အနာစက္မ်ာေပါက္ျခင္း
 • ခရုသင္း၊ သမင္ျဖဴေရာဂါကို Cell အစားထိုးကုသျခင္း
 • အေရျပားေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ Excimer Laser ျဖင့္ကုသျခင္း
 • ေပြး၊၀ဲ၊ ညွင္း၊ ယားနာႏွင့္ အေရျပားေရာဂါ အမ်ိိဳးမ်ိဳးအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
 • ထိေရာက္ျမန္ဆန္တဲ့ေနာက္ဆံုးေပၚႏိုင္ငံတကာကုထံုးသစ္ Follicular Graft (မိမိဆံပင္အျမစ္အိတ္ႏွင့္ေရာက္ျခယ္ဆဲလ္ထုတ္အေရျပား Cell မ်ား) ျဖင့္ခရုသင္း၊ သမင္ျဖဴ ( Vitiligo ) ေရာဂါမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး အစားထိုးကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေခါင္းအစမွ ေျခအဆံုး လွပမႈဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 • ၀က္ၿခံႏွင့္ အမာရြတ္မ်ားကုသျခင္း
 • မ်က္ႏွာေပၚရွိ အစက္ေပ်ာက္မ်ားႏွင့္ တင္းတိတ္၊ မွဲ႕ေျခာက္မ်ားကုသျခင္း
 • မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိ အမာရြတ္ထူမ်ား ကုသျခင္း
 • မ်က္ႏွာအေရအေၾကာင္းမ်ား တင္းရင္းေစရန္ ကုသျခင္း
 • မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိ အသားပိုမ်ား (Skin Tags) မ်ာဖယ္ရွားျခင္း
 • ႏုပ်ိဳက်န္းမာျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ကုသျခင္း
 • ေလဆာျဖင့္ ေဆးမင္ေၾကာင္ဖ်က္ျခင္း
 • တြဲေနေသာ ဗိုက္ေခါက္ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း
 • ဂ်ိဳင္းေခၽြးန႔ံ နံျခင္း ႏွင့္ ေခၽြးစက္မ်ားျခင္းကို ကုသျခင္း
 • IPL စက္ျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အေမႊးအမွ်င္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း
 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကုသျခင္း
 • Liposuction နည္းျဖင့္ အဆီပိုမ်ား စုပ္ထုတ္ျခင္း
 • မိမိ၏ေသြးရည္ၾကည္ ( PRP ) ျဖင့္ မ်က္ႏွာအေရးအေၾကာင္းႏွင့္ အသားအေရ ႏုပ်ိဳသစ္လြင္ေအာင္ ကုသျခင္း

ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 • မ်က္ႏွာတင္းရင္းေစရန္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း
 • ရင္သား အစားထိုးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း
 • အေသးစားခဲြစိတ္ျပဳျပင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး
 • မွဲ႕ဖ်က္ျခင္း
 • မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္း
 • မ်က္ခြံျပဳျပင္ျခင္း
 • ႏွာတံေဖာ္ျခင္း
 • ႏွာေခါင္းပံုေဖာ္ျခင္း
 • နားေပါက္က်ယ္မ်ားကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း
 • အမာရြတ္ဖ်က္ျခင္း
 • ပါးခ်ိဳင့္ေဖာ္ျခင္း
 • ေမးရိုးအစားထိုးပံုေဖာ္ျခင္း
 • ရင္သား အစားထိုးပံုေဖာ္ျခင္း
 • ရင္သားအရြယ္အစားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
 • ရင္သားပင့္တင္ျပဳျပင္ျခင္း
 • အမ်ိဳးသား ရင္သားႀကီးျခင္းကို ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
 • တြဲက်ေနေသာ ဗိုက္ေခါက္မ်ား ခြဲဲစိတ္ဖယ္ရွားျပဳျပင္ျခင္း
 • အဆီပိုမ်ား စုပ္ထုတ္ျခင္း

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

     လိင္ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကုသျခင္း

 • ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ
 • ေရယုန္ေရာဂါ
 • ခုခံအားက်ဆင္းေရာဂါ
 • ကာလသားေရာဂါ
 • လိင္အဂၤါၾကြက္ႏုိ႔ေရာဂါ

     အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား

 • အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားသည္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (သို႔မဟုတ္)
 • စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို အရင္းခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

    ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

 • ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား
 • အာရံုေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား
 • ကိုယ္ခႏၶာတြင္းရွိ ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ား မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ား
 • နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အသည္းေရာဂါမ်ား

    စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

 • အလုပ္ဖိစီးျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း
 • လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း
 • အိမ္ေထာင္ေရး သုချပည့္၀ျခင္း

အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား

 • သုတ္လႊတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား
 • ပန္းေသ ၊ ပန္းညႈိုးေရာဂါႏွင့္
 • လိင္စိတ္ခ်ဳပ္တည္းႏုိင္မႈ ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား

အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္အဂၤါဆုိင္ရာ ခြဲစိတ္မႈမ်ား

 • လိင္တံ အေရျပားလွီးျခင္း
 • ပံုသ႑ာန္ မမွန္ေသာ အမ်ိဳးသားအဂၤါကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း
 • လိင္အဂၤါဖြံ႕ျဖိဳးကုထံုးမ်ား

 

** တတ္ကြ်မ္း နားလည္ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား ကိုယ္တိုင္ သီးသန္႔လူနာေဆြးေႏြးခန္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ယူ ေဆြးေႏြးကုသေပးပါသည္ ။

 

လိပ္စာ      - အမွတ္-ဒ- ၁/၁၂၁ ( က) ၆၆ လမ္း၊37×38 ၾကား၊မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္၊မႏ ၱေလးျမိဳ႕
ဖုန္း         - +95-9-962 565 561 , +95-9-962 565 562

အီးေမးလ္  - [email protected]

ေဖ႔စ္ဘြတ္   -  ကမ္ဘန္ဂန္မႏၱေလး-အေရျပားႏွင့္ အလွအပေဆးခန္း

ကမ္ဘန္ဂန္မႏၱေလး-အလွအပႏွင့္ အေရျပား က်န္းမာေရး အထူးကုဆးခန္း

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0004 s, 0 request(s), PHP: 0.0038 s, total: 0.0042 s, document retrieved from cache.