ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

ပရဟိတ ဝန္ေဆာင္မွဳ

Kembangan-UHC General Hospital ေဆးရုံႏွင့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Smile Train တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး Coporate Social Responsibily အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ လူနာမ်ားကို အခမဲ့ ခြဲစိတ္ေပးလာသည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ဦးေရ (၆၀၀) ေက်ာ္ ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

  • အသက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး မည္သည့္အသက္အရြယ္မဆုိ ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ျဖစ္ရန္သာ လိုပါသည္။
  • အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လာေရာက္ကုသႏုိင္ပါသည္။
  • ကုန္က်စားရိတ္အေနျဖင့္ ေဆးရုံတြင္ စတင္ကုသမႈ ခံယူသည့္ေန႔မွစ၍ ေဆးရုံမွ ဆင္းသည္အထိ (ေသြးစစ္၊ ဓာတ္မွန္ရိုက္၊ ခြဲစိတ္ခ၊ ေဆး၀ါး) အားလံုး အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။


ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလဲ။

  • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလအတြင္း မိခင္(သို႔မဟုတ္) ဖခင္သည္ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသာက္စားျခင္း(ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ မိခင္က မေသာက္ေသာ မိခင္ေတြ ထက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုရွိသည္)တို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။


  • ဆီးခ်ဳိ/ေသြးခ်ဳိ ေရာဂါ

ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလတြင္ ဆီးခ်ဳိတက္လွ်င္ ေရာဂါမရွိေသာ မိခင္ေတြထက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုရွိသည္။


  • မိဘမ်ဳိးရိုးထဲတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲအာေခါင္ကြဲ ရွိျခင္း

တခ်ဳိ႕ကေလးေတြဟာ မိဘမ်ဳိးရိုးအရ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိဘမ်ဳိးရိုးတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲရွိသူက မရွိသူထက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္)


  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အာဟာရျပည့္၀မွန္ကန္စြာ မစားသံုးျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလအတြင္း ပတ္၀န္းက်င္မွ အဆိပ္ေငြ႕မ်ား၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ားကို ေန႔စဥ္ရွဴရႈိက္မိျခင္း တို႔ ကလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။


  • ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းဟာ ကိုယ္၀န္(၄)ပတ္မွ (၇)ပတ္မွာ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။

Body Tissue ႏွင့္  Special Cells ေတြဟာ ဦးေခါင္း တစ္ဘက္တစ္ခ်က္စီကေန ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အလယ္ဗဟိုျပဳ၍ ဆက္သြယ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္မွ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ထိုသို႔ေကာင္းစြာ အျပည့္အ၀ မဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ Tissue မ်ားသည္ ႏႈတ္ခမ္းမ်ား ျပည့္၀စြာ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း မွေန၍ ႏႈတ္ခမ္းကြဲျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲပါက အာေခါင္လည္းပဲ ကြဲႏိုင္ပါသည္။


  • ပါးစပ္၏ အတြင္းပိုင္းအေပၚမွာျဖစ္တဲ့ အာေခါင္ကေတာ့ ကိုယ္၀န္(၆)ပတ္ကေန (၉)ပတ္မွာ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ဒီကာလမွာ Tissue ေတြဟာ ျပည့္၀စြာ အတူတကြ မဆက္စပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးဆုိလွ်င္ အာေခါင္ကြဲ(အေရွ႕ျခမ္း) သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ျခမ္း(အာေခါင္မာ) ႏွစ္ခုစလံုး ကြဲႏိုင္ပါတယ္။ မိခင္ႏို႔ေကာင္းစြာ မစို႔ႏိုင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္ စားေသာက္ရာတြင္ ခက္ခဲျခင္း၊ စကားေျပာလွ်င္ အသံထြက္ မပီသႏိုင္ျခင္း၊ အၾကားအာရံုထိခိုက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏို္င္ပါသည္။

ကုသမႈ

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာလတြင္ အစာအာဟာရျပည့္၀စြာ မွီ၀ဲရန္၊ ပံုမွန္ Ultrasound ရုိက္၍ သေႏၶသားႀကီးထြားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲအာေခါင္ ကြဲျဖင့္ ေမြးဖြားလာပါက အသက္(၁၂)လအတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကို ခြဲစိတ္ရန္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ အာေခါင္ကြဲလွ်င္ အသက္(၁၈)လ အရြယ္တြင္ လုပ္သင့္ပါသည္။ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲ ကေလးမ်ားကို ေစာလွ်င္စြာ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ေပးျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ စကားေျပာရာတြင္ အသံပီသမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစျခင္း၊ အသက္ရွဴျခင္းႏွင့္ အၾကားအာရံုတို႔ကိုပါ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0004 s, 0 request(s), PHP: 0.0053 s, total: 0.0057 s, document retrieved from cache.